Nyheter

Registrering av kortisoninjektioner i led och symtom från fötter

Antal kortisoninjektioner i led och symtom från fötter har tillkommit i SRQ efter önskemål från många patienter. Beslutet att införa dessa frågor har tagits av SRQs styrgrupp.

Frågorna besvaras av patienterna i PER. Vårdgivaren kan också registrera i ”nytt besök” om ingen PER-registrering är gjord. Tidsperioden är sedan föregående besök fram till idag. Dagens åtgärder är ej inräknade.

Antal kortisoninjektioner i led = Hur många kortisoninjektioner patienten har fått i en eller flera leder sedan föregående besök.

Symtom från fötter = Har patienten haft symtom från sina fötter sedan föregående besök, ja eller nej.

Tillbaka till nyheter