Nyheter

Registrering av batchnummer i SRQ för ökad säkerhet vid läkemedelsanvändning

Nu kan du som arbetar i vården registrera batchnummer för biologiska läkemedel även vid subcutan administrering.

Biverkningsrapporteringen kräver batchnummer för biologiskt läkemedel oavsett administreringsväg. Biverkningssrapportering gör du lätt via SRQ. Rapporten går sedan direkt till Läkemedelsverket.

Tillbaka till nyheter