Nyheter

Nyhetsbrev från SRQ, mars 2016

Hej alla SRQ-användare!

Det är nu ca 35 000 patienter som finns registrerade i ARTIS som någonsin behandlats med biologiskt läkemedel på grund av reumatisk sjukdom i Sverige. Nära 20 000 patienter står på behandling fortfarande. Vilket fantastiskt arbete vi alla bidrar till!

Förstärkning på kansliet

Lotta Ljung, regional SRQ-representant från Umeå, kommer under 2016 arbeta tillsammans med Daniela Di Giuseppe, statistiker på SRQ/ARTIS, med att utveckla resultatpresentationen av SRQ-data. De kommer gå igenom alla realtidsdiagram, kvalitetsindikatorer, öka användarvänligheten och sedan skapa nya diagram utifrån verksamhetens, den enskilde vårdgivarens eller patientens behov.

Gå gärna in på SRQs hemsida srq.nu och följ arbetet! Vill du ta en mer aktiv roll och vara med i processen när diagrammen utformas är du välkommen att kontakta Lotta Ljung på lotta.ljung@vll.se.

Samordning mellan olika register

Kvalitetsregistrens finansiering har ju ökat några år men kommer under 2017 sannolikt minska något. Det finns områden som skulle kunna samordnas bättre mellan registren, till exempel att samma termer och begrepp används som i det mappningsarbete SRQ genomgår (mer om det under Reumaveckan). Möjligen innehåller eHälsosatsningen inslag av detta.

Till sist ett litet tips för att minska arbetet med SRQ:

PER-registreringen används bäst genom att man i vyn med dagens besök trycker på den gröna pilen framför raden med resultat. Då ”hoppar” siffrorna in i rätt rutor direkt, resultaten behöver alltså inte skrivas av. På så sätt noteras också PER-registreringen som använd, annars ser det i statistik- och besöksmonitorering ut som att PER-registreringen inte använts.

Vi önskar er alla en riktigt skön vår och Glad Påsk om någon vecka!

SRQ-kansliet

Tillbaka till nyheter