Nyheter

Fyra nya instruktionsfilmer för vårdgivare

Nu finns det fyra nyproducerade instruktionsfilmer för dig är vårdgivare och användare av SRQ.

Instruktionsfilmerna ”Registrering av nytt besök”, ”inklusion av ny patient i SRQ”, ”infusionsregistrering” och ”biverkningsregistrering” ligger nu på sidan För vårdgivare->Instruktionsfilmer

Tillbaka till nyheter