Nyheter

Tre filmer om ledgångsreumatism

Nu släpper SRQ tre filmer om ledgångsreumatism och behandling av sjukdomen. Filmerna kommer att ligga på sidan "För patienter".

Sidan ”För patienter” innehåller allmän information om SRQ och reumatiska sjukdomar för patienter, anhöriga och andra intresserade.

Vad är ledgångsreumatism?

Vad händer i kroppen vid ledgångsreumatism?

En film om läkemedelsbehandling vid ledgångsreumatism

Tillbaka till nyheter