Nyheter

Nyhetsbrev från SRQ 17 december

Hej alla!

Det är snart dags för SRQs registerdag igen, torsdag 28 januari 2016 kl. 9-16, som en del av reumatologins utvecklingsdagar.
Se hela det spännandeprogrammet här och anmäl er här.
En viktig fråga är nya former för utdata så eftermiddagen kommer ägnas åt gemensamt arbete för att driva den fortsatta utvecklingen.
De första kvalitetsindikatorerna i den nya visualiseringsplattformen kommer också demonstreras liksom Vården i Siffror som är den nya utdataportalen för alla hälso- och sjukvårdens resultat, den nya Öppna Jämförelser.

BASDAI för psoriasisartrit

Vad hände med BASDAI för psoriasisartrit? Det har några användare hört av sig och undrat. Det är många som under de senaste åren framfört att antalet formulär för just den patientgruppen varit orimlig med många likartade frågor i frågeformulären. Efter diskussion med expertgruppen för AS/SpA och Swepsa beslöts att BASDAI skulle tas bort för diagnosen psoriasisartrit för att minska antalet formulär för den patientgruppen.
Samtidigt togs HAQ bort för ankyloserande spondylit. Om patienter med psoriasisartrit också har ryggengagemang och BASDAI önskas i uppföljningen kan koden M07.2 L40.5 användas. Patienter kan ha flera diagnoser i SRQ.

Viktigt utvecklingsarbete under 2016

Nästa år blir ett avgörande år för utvecklingen av kvalitetsregistren och strukturerad patientdata i största allmänhet, finansieringen till registren kommer sannolikt minska från 2017 och arbete med en förbättrad vårddokumentation pågår bland annat inom 3R-arbetet.
SRQ kommer mappas enligt nationellt fackspråk under början av året vilket lägger grunden för utveckling av strukturerade journaler och i förlängningen minskad dubbelregistrering. Under våren kommer SRQ tillsammans med SRF tydliggöra hur nya kvalitetsindikatorer tas fram och hur förankringen av ändringar av uppföljningsvariabler ska se ut.
Har ni synpunkter på detta kan ni vända er till era regionala representanter eller till SRQ-kansliet, kontaktuppgifter finns här.

SRQ beskrivs av många som en viktig del av reumatologins som används i den kliniska vardagen med patienterna, för att följa upp och utveckla verksamheterna och i forskning.
Att SRQ är viktigt syns i ökad täckningsgrad, för RA 82,6% (76% 2012). Bra jobbat alla patienter, läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor! Tack alla för att ni bidrar till SRQ!

SRQ-kansliet önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!


SRQ-nyheter

Förändring i tabellöversikt och ”nytt besök” för psoriasisartrit M07.3+L40

Den senaste uppdateringen innebär ett antal ändringar i tabellöversikten och ”nytt besök” för psoriasisartrit M07.3+L40.5.
Läs mer


Förändring av registrering för vissa diagnoser

Måtten BASDAI, BASFI, BASMI samt BAS-G har tagits bort för ett antal diagnoser.
Läs mer


SRQs Registerdag 26 januari 2016

Nu finns ett preliminärt program för SRQs Registerdag. Läs mer och anmäl dig.
Till programmet

 

Tillbaka till nyheter