Nyheter

SRQs Registerdag 28 januari

Preliminärt program för SRQs registerdag 28 januari 2016

Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65 (vid Tunnelbana Odenplan)

8.30 – 9.00     Registrering och morgonkaffe
9.00 – 9.05     Välkomna     Johan Askling, Sofia Ernestam
9.05 – 9.25      RA Bakgrundsfaktorer – Val av läkemedel     Thomas Frisell
9.25 – 9.45      Biverkningsrapportering inkl Batchnummer   Nils Feltelius, Maud Rütting
9.45 – 9.55      Nyheter inom SRQ biobank     Thomas Bergman
9.55 – 10.15     Systemisk Skleros     Annica Nordin
10.15 – 10.30   SweMyoNet     Maryam Dastmalchi

10.30 – 10.45  PAUS

10.45 – 11.30  Erfarenheter från Neuroregistret     Jan Hillert
11.30 – 11.45  SLE     Elisabet Svenungsson
11.45 – 12.00  AS/SpA     Lennart Jacobsson
12.00 – 12.15  PsoA     Tomas Husmark

12.15 – 13.00  LUNCH

13.00 – 13.30  E-hälsa, mina vårdflöden, 3R – Vad är på gång och hur påverkar det oss?     Dan Lind, 4D IT
13.30 – 13.45  Verksamhetschefens 10 i topp rapporter     Sara Magnusson-Bucher
13.45 – 14.00  Patientens önskemål om utdata     TBD
14.00 – 14.30  VAP     Daniela Di Giuseppe

14.30 – 14.45  KAFFE

14.45 – 15.45  Workshop – Väg framåt för utdata: Vilka diagram behöver finnas kvar? Vad behöver utvecklas vidare?

15.45 – 16.00  SUMMERING

Tillbaka till nyheter