Nyheter

Förändring i tabellöversikt och ”nytt besök” för psoriasisartrit M07.3+L40.5

Den senaste uppdateringen innebär följande ändringar i tabellöversikten och ”nytt besök” för psoriasisartrit M07.3+L40.5.

Daktylit ändras till antal (0-20). Antalet visas också i översikten.

Entesit ändras till antal (0-6). Antalet visas också i översikten. Infoknapp informerar att poängen är satt enligt leeds enthesitis score.

PASI utgår och byts till aktuell psoriasis ja/nej. Är svaret ja fälls ny ruta ut med BSA (body surface area). BSA anges i procent, 0-100%

Bilden visar hur ”nytt besök” ser ut efter ändringarna.

Tillbaka till nyheter