Nyheter

Förändring av registrering för vissa diagnoser

Måtten BASDAI, BASFI, BASMI samt BAS-G har tagits bort för ett antal diagnoser.

Expertgruppen för spondylartriter har beslutat att ta bort BASDAI, BASFI, BASMI samt BAS-G för diagnoserna PsA, Kronisk multifokal osteomyelit, Reiters sjukdom, Psoriatisk artrit i dipled samt Artritis mutilans.

Tillbaka till nyheter