Nyheter

Nyhetsbrev från SRQ 28 augusti

Hej!

Här kommer SRQs första nyhetsbrev med information om vad som är på gång i SRQ.

Fysisk aktivitet kan nu registreras av patienten i PER och det finns med i översikten och som diagram. Hör gärna av er om hur ni upplever att det fungerar i klinik med patienterna.

Nu kan uppföljning av resultat av behandling göras även utan ett fysiskt besök på mottagningen. PER-registreringar som görs utan samband med fysiskt besök, via Mina vårdkontakter, kan sparas ned som en registrering och märkas med telefonbesök, se skärmdump på vyn. Patientens ledstatus sparas ned på särskilt sätt så att de registreringarna kan särskiljas.

Expertgruppen för spondartriter har beslutat att några uppföljningsinstrument kan tas bort: BASDAI ger bra information vid ankyloserande spondylit, så där har HAQ tagits bort. BASDAI behöver bara fyllas i av psoriasisartrit med spondylit M07.2, alltså inte av alla med psoriasisartrit. Färre formulär att fylla i för många patientgrupper alltså!

SLE och systemisk skleros har påbörjat en översyn över innehållet i SRQ avseende PER, basdata och besöksdata.
Vi behöver i det arbetet också förbereda för kommande ökad standardisering för att minska dubbelregistrering.

Vi har haft en genomgång av andelen batchnummer som finns med i biverkningsrapporterna till Läkemedelsverket och ser en tydlig ökning under 2015. Detta presenteras också som poster under Reumadagarna.

Biosimilarer har börjat användas i Sverige och precis som för tidigare biologiska läkemedel och andra nya läkemedel som godkänns idag behöver de följas upp vid förskrivning avseende säkerhet och effekter. Ett förslag till protokoll för detta har tagits fram och kommer att diskuteras under början av hösten. SRQ samverkar med myndigheter, till exempel TLV och Socialstyrelsen, och läkemedelsföretagen i denna fråga.

Vi kommer förhoppningsvis framöver komplettera informationen som finns på SRQs hemsida med att ha en stående sida i Reumabulletinen med nyheter från SRQ. För att alla användare ska nås av informationen kommer vi också skicka ut 3-4 nyhetsbrev årligen.

SRQ finns också på plats under Reumadagarna i Tylösand i en monter där ni kan hämta en nytryckt  Årsrapport 2014. Vi vill gärna att ni kommer dit om ni har synpunkter och frågor avseende SRQ och utvecklingen framåt.

Sensommarhälsningar,
Sofia Ernestam registerhållare SRQ

SRQ-nyheter

Nya funktioner i registret

Nu kan du kopiera besöksdata från SRQ till journal
Läs mer


Nu kan patienter registrera sin fysiska aktivitet i SRQ
Läs mer


Årsrapport för 2014

rapportpuff


Uppdaterad patientinformation

Dokumentet Patientinformation har uppdaterat enligt önskemål från Datainspektionen.
Läs mer

Tillbaka till nyheter