Nyheter

Uppdaterad patientinformation

Dokumentet Patientinformation har uppdaterats enligt önskemål från Datainspektionen.

Efter önskemål från Datainspektionen har dokumentet Patientinformation SRQ uppdaterats enligt följande:

Under rubriken Så hanteras dina uppgifter har meningen ”I vissa fall är centralt personuppgiftsansvarig även skyldig att lämna ut uppgifter till andra myndigheter enligt lag eller förordning”, lagts till.

Under rubriken Personuppgiftsansvar har meningen ”Respektive inrapporterande vårdgivare är lokalt personuppgiftsansvarig och ansvarar dels för registrering och inrapportering av uppgifter i kvalitetsregistret, dels för åtkomst till sina egna inrapporterade uppgifter”, lagts till.

Tillbaka till nyheter