Nyheter

HAQ utgår för ankyloserande spondylit.

Patienter som har diagnosen ankyloserande spondylit behöver från och med idag inte fylla i frågeformuläret HAQ. Detta har expertgruppen för spondartriter beslutat.

Tillbaka till nyheter