Nyheter

48 vetenskapliga publikationer baserade på SRQ-data under 2014

Nu hittar du 2014 års publikationer under forskningsfliken.
Vetenskapliga publikationer, som är baserade på SRQ-data fortsätter att öka. År 2014 var de 48 stycken, jämfört med 37 stycken året innan.
Forskningen har berört många olika områden, som tex translationell, genetisk, epidemiologisk, hälsoekonomisk, levnadsvanor och forskning om läkemedel.

Tillbaka till nyheter