Nyheter

Nu kan CDAI registreras för patienter med RA-diagnos

Som alternativ till DAS28 kan Clinical Disease Activity Index (CDAI) användas. CDAI är ett validerat instrument för bedömning av sjukdomsaktivitet. Det utgörs av summan av antalet ömma och svullna leder (28-ledersindex), patientens och doktorns globala bedömning av sjukdomsaktiviteten.
CDAI innehåller inga akuta fasreaktanter, och kan därför räknas ut utan blodprovstagning. Absoluta värden och förändringar av DAS28 och CDAI korrelerar starkt till varandra. Se nedan för cut-off värden.

Sjukdomsaktivitet

Range

Remission

Låg

Medelhög

Hög

0-76 ≤ 2.8 > 2.8 – 10.0 > 10.0 – 22.0 > 22.0

 

>>Klicka här för mer information

 

Tillbaka till nyheter