Nyheter

Ökad läkemedelssäkerhet i SRQ

Nu kan man registrera batch-nummer i SRQ. Detta gör man i behandlingsfliken där man registrerar infusionerna för bio-läkemedel.

Tillbaka till nyheter